Tuyển dụng

CÔNG TY TNHH AN NAM MANDARIN THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG:

Vị trí: Nhân viên bán hàng tại Showroom

Yêu cầu:

Số lượng:

Ngành nghề:

Kinh nghiệm

Mô tả Công Việc

Quyền lợi được hưởng:

Địa chỉ nơi làm việc:

Hình thức nộp hồ sơ:

Vị trí: Nhân viên kinh doanh

Yêu cầu:

Số lượng:

Ngành nghề:

Kinh nghiệm

Mô tả Công Việc

Quyền lợi được hưởng:

Địa chỉ nơi làm việc:

Hình thức nộp hồ sơ:

Vị trí: Nhân viên Kế toán

Yêu cầu:

Số lượng:

Ngành nghề:

Kinh nghiệm

Mô tả Công Việc

Quyền lợi được hưởng:

Địa chỉ nơi làm việc:

Hình thức nộp hồ sơ: